Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tự chuyển hóa"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 390

Sớm ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

Cập Nhật 22/12/2020

Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tag: suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cán bộ, đảng viên, long an

Cán bộ kiểm tra phải là “Bao Công” trong thời đại mới 

Cập Nhật 10/12/2020

Hoạt động KTGS của Đảng nói chung, của ngành KT nói riêng đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Tag: KTGS, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, đẩy lùi, sự suy thoái, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, long an

Công đoàn viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đấu tranh, phản bác thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng

Công đoàn viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đấu tranh, phản bác thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng 

Cập Nhật 31/08/2020

Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tag: Đảng, Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, long an

Chủ động nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc hiện nay

Chủ động nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc hiện nay 

Cập Nhật 13/07/2020

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Tag: Đảng, Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, long an

Kiên quyết không cơ cấu những cán bộ suy thoái 

Cập Nhật 30/06/2020

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...

Tag: Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, chỉnh đốn Đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, long an

Nhận diện suy thoái và ''tự chuyển hóa'' qua báo chí, truyền thông

Nhận diện suy thoái và ''tự chuyển hóa'' qua báo chí, truyền thông 

Cập Nhật 27/10/2017

Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người làm báo, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức tọa đàm “Nhận diện suy thoái và "tự chuyển hóa” qua báo chí truyền thông.”

Tag: Truyền thông, Cách mạng Tháng Mười Nga, Hội Nhà báo, Tự chuyển hóa, long an

Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ?

Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ? 

Cập Nhật 05/11/2016

Nếu mọi người luôn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vốn biểu hiện và được che đậy dưới nhiều hình thức tinh vi, cũng có nghĩa họ đã tự ý thức ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

Tag: suy thoái tư tưởng đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa, hội nghị trung ương 4, hội nghị tw 4, nghị quyết hội nghị trung ương 4, nghị quyết trung ương 4, chủ nghĩa cá nhân, nhóm lợi ích, long an

Đẩy lùi biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Đẩy lùi biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 

Cập Nhật 04/11/2016

Chủ tịch nước: Trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Lạng Sơn cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Tag: chủ tịch nước trần đại quang, 185 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch nước, tự diễn biến, tự chuyển hóa, long an

Bình Quới  sau 2 năm chuyển hóa địa bàn

Bình Quới sau 2 năm chuyển hóa địa bàn 

Cập Nhật 22/12/2015

Sau gần 2 năm tập trung sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân đẩy lùi tệ nạn xã hội, chuyển hóa địa bàn, tình hình an, trật tự trên địa bàn xã Bình Quới, Châu Thành, tỉnh Long An có nhiều chuyển biến tích cực.

Tag: Bình Quới, chuyển hóa địa bàn, Châu Thành, Long An

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng 

Cập Nhật 11/10/2015

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

Tag: văn kiện đại hội 12, căn bệnh của đảng, thuốc đặc trị