Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tự diễn biến"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 568

Sớm ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

Cập Nhật 22/12/2020

Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tag: suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cán bộ, đảng viên, long an

"Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972": Thắng lợi của bản lĩnh Việt Nam

"Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972": Thắng lợi của bản lĩnh Việt Nam 

Cập Nhật 19/12/2020

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972” đóng vai trò quyết định trực tiếp buộc chính phủ Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris (27/1/1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Tag: điện biên phủ trên không, 12 ngày đêm, năm 1972, nước Mỹ, chiến tranh ở Việt Nam, tinh thần dân tộc, tự hào chiến thắng, lịch sử chiến tranh, Long An

Cán bộ kiểm tra phải là “Bao Công” trong thời đại mới 

Cập Nhật 10/12/2020

Hoạt động KTGS của Đảng nói chung, của ngành KT nói riêng đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Tag: KTGS, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, đẩy lùi, sự suy thoái, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, long an