Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tự soi rọi lại mình"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

49 năm thực hiện Di chúc của Bác: Phải giữ gìn Đảng thật sự trong sạch

49 năm thực hiện Di chúc của Bác: Phải giữ gìn Đảng thật sự trong sạch 

Cập Nhật 02/09/2018

Nhớ lời Bác dặn "phải giữ gìn Đảng thật sự trong sạch", nhân dân đang trông chờ vào hiệu quả của việc thực hiện đổi mới và chỉnh đốn Đảng.

Tag: Di chúc của Bác, Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, tự soi rọi lại mình, Nghị quyết Trung ương 4, đại đoàn kết dân tộc, Long An

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng 

Cập Nhật 02/02/2018

Để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, truyền thống vẻ vang của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi lại mình trước 27 biểu hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)...

Tag: Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, long an