Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa

Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa 

Cập Nhật 09/06/2020

Cũng như các địa phương khác, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An được triển khai rộng khắp, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân.

Tag: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xã Tân Tây, Long An, đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư

Người tích cực thực hiện công tác dân vận

Người tích cực thực hiện công tác dân vận 

Cập Nhật 07/01/2019

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, ông Nguyễn Văn Toàn, luôn thực hiện tốt phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tag: Ông Nguyễn Văn Toàn, Cán bộ Mặt trận tiêu biểu ấp 6A xã Lương Hòa, xây dựng đời sống văn hóa, Long An

Đi vào chiều sâu, thấm vào lòng dân

Đi vào chiều sâu, thấm vào lòng dân 

Cập Nhật 11/04/2016

Nhờ sự chủ động trong công tác triển khai thực hiện nên phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở phường 2, thị xã Kiến Tường ngày càng được nâng chất và đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội.

Tag: tin tức long an, báo long an, xây dựng đời sống văn hóa, thị xã kiến tường