Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tinh gọn bộ máy"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 67

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị - 2 năm nhìn lại

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị - 2 năm nhìn lại 

Cập Nhật 04/11/2019

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh.

Tag: Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hệ thống chính trị, Đề án số 02, long an

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

Cập Nhật 22/08/2019

Sau gần 2 năm thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Trung ương, Long An gặt hái được nhiều kết quả.

Tag: tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá, sắp xếp bộ máy, lãng phí nguồn lực, Long An

Thạnh Hóa: Làm tốt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Thạnh Hóa: Làm tốt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy 

Cập Nhật 23/01/2019

Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An là một trong những huyện làm tốt việc rà soát, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện năm 2018.

Tag: Tinh gọn bộ máy, sáp nhập, đảng bộ Thạnh Hóa, tinh giản biên chế, đề án 02, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nông thôn mới, Long An

Ngành Giáo dục và Đào tạo - Tinh gọn bộ máy bảo đảm theo lộ trình

Ngành Giáo dục và Đào tạo - Tinh gọn bộ máy bảo đảm theo lộ trình 

Cập Nhật 20/11/2018

Qua gần 7 tháng triển khai thực hiện, việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của ngành giáo dục và đào tạo theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy cơ bản bảo đảm theo lộ trình năm 2018.

Tag: Ngành Giáo dục và Đào tạo, Tinh gọn bộ máy, lộ trình, Đề án 02, Long An

Mộc Hóa nỗ lực sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Mộc Hóa nỗ lực sắp xếp, tinh gọn bộ máy 

Cập Nhật 20/09/2018

Với quyết tâm cao cùng những giải pháp sáng tạo, chắc chắn rằng thời gian tới, huyện Mộc Hóa sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong sắp xếp, tinh giản bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Tag: Mộc Hóa, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Đề án 02, Long An

Tinh gọn bộ máy hoạt động - Bước đầu phát huy hiệu quả

Tinh gọn bộ máy hoạt động - Bước đầu phát huy hiệu quả 

Cập Nhật 25/07/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, mang lại hiệu quả bước đầu.

Tag: Tinh gọn bộ máy hoạt động, Bước đầu phát huy hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường, đề án 02, Long An

Tinh gọn bộ máy để tránh trùng lắp, chồng chéo 

Cập Nhật 12/12/2017

Việc đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn sẽ là tiền đề, điều kiện quan trọng để giảm số lượng cơ quan cũng như số lượng cán bộ, công chức, viên chức, thu gọn đầu mối

Tag: Tinh gọn bộ máy, tránh trùng lắp, chồng chéo, long an

Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn 

Cập Nhật 07/12/2017

Nhận thức tầm quan trọng, tính cấp thiết, yêu cầu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp; cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có quyết tâm chính trị cao...

Tag: Tinh gọn bộ máy, tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, long an

Tinh gọn bộ máy - Cần quyết tâm cao 

Cập Nhật 03/11/2017

Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là một công việc phức tạp, nhạy cảm, có liên quan đến cuộc sống nhiều người. Dù phải làm quyết liệt nhưng cần tiến hành thật khoa học, có lộ trình và chính sách hợp lý.

Tag: tinh gọn bộ máy, quyết tâm cao, cán bộ, công chức, viên chức, hội nhập quốc tế, long an

Sở Tài nguyên và Môi trường cải cách từ bộ máy

Sở Tài nguyên và Môi trường cải cách từ bộ máy 

Cập Nhật 27/06/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An là một trong những đơn vị có nhiều nỗ lực trong cải cách bộ máy hành chính, tinh gọn bộ máy và cải thiện thái độ làm việc của từng cán bộ.

Tag: Sở Tài nguyên và Môi trường, cải cách từ bộ máy, cải cách bộ máy hành chính, tinh gọn bộ máy, long an, doanh nghiệp