Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "tinh thần Nghị quyết Trung ương 4"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Đảng viên đi trước, làng nước theo sau 

Cập Nhật 10/05/2019

Việc “nêu gương” luôn đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, ngôn phong, tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ ở mọi lúc, mọi nơi.

Tag: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau, Đảng viên, Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05, Long An

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 

Cập Nhật 03/05/2019

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Trong đó, việc quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ....

Tag: xây dựng Đảng, tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, BĐBP