Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "trạm quan trắc nước thải tự động"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường

Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường 

Cập Nhật 16/01/2019

Các cấp, các ngành, nhất là ngành Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tag: bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, trạm quan trắc nước thải tự động, xả thải, ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, xử lý rác thải, xử lý nước thải, Long An

Nâng cao năng lực cảnh báo, giám sát môi trường

Nâng cao năng lực cảnh báo, giám sát môi trường 

Cập Nhật 06/02/2017

Việc lắp đặt các trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp đang được các đơn vị thực hiện.

Tag: lắp đặt trạm quan trắc tự động, nâng cao năng lực cảnh báo, giám sát môi trường, tài nguyên và môi trường, long an