Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "trận đánh ở Quốc lộ 4"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Trận đánh cuối cùng

Trận đánh cuối cùng 

Cập Nhật 27/04/2017

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là trận đánh cuối cùng chấm dứt 30 năm trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ta.

Tag: Dương Đức Duy, kỷ niệm 30-4, trận đánh chiến thắng, Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại đội 2, Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 5 Phòng không Không quân, Long An, trận đánh ở Quốc lộ 4, kỷ niệm 42 năm, thống nhất đất nước, người lính Cụ Hồ