Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "trợ giúp pháp lý"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 28

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý 

Cập Nhật 22/03/2019

Theo đánh giá của Sở Tư pháp tỉnh Long An, công tác quản lý nhà nước về các hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục được quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả.

Tag: Sở Tư pháp tỉnh Long An, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, công tác xét xử, tóa án nhân dân, bổ trợ tư pháp, hiệu quả quản lý nhà nước, trợ giúp pháp lý, văn phòng công chứng, Long An

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý 

Cập Nhật 15/03/2019

Mặc dù công tác trợ giúp pháp lý được thực hiện miễn phí nhưng có nhiều lý do dẫn đến đối tượng thụ hưởng không quá mặn mà hoặc chưa biết về chính sách.

Tag: công tác trợ giúp pháp lý, đổi mới, nâng chất, công tác tuyên truyền, hiệu quả công tác, Sở Tư pháp, tố tụng, Long An

Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý đến với người dân

Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý đến với người dân 

Cập Nhật 23/02/2019

Đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý đến với người dân, những đối tượng thụ hưởng chính sách là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý sẽ thực hiện trong năm 2019.

Tag: trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý, tư pháp, chính sách, Sở Tư pháp, Long An

Tập huấn việc thực hiện các quy định về trợ giúp pháp lý và trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Tập huấn việc thực hiện các quy định về trợ giúp pháp lý và trách nhiệm bồi thường của nhà nước 

Cập Nhật 18/10/2018

Sáng 18/10, Sở Tư pháp tỉnh Long An chủ trì Hội nghị Tập huấn việc thực hiện các quy định về trợ giúp pháp lý và trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Tag: tập huấn pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Long An, quy định về trợ giúp pháp lý, trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Long An

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh: Điểm tựa của người nghèo

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh: Điểm tựa của người nghèo 

Cập Nhật 02/08/2018

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An thực hiện 67 vụ việc, tiếp nhận, cử trợ giúp viên pháp lý và luật sư (cộng tác viên) tham gia tố tụng miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách...

Tag: Trợ giúp pháp lý, tư pháp, điểm tựa của người nghèo, xét xử, Long An

Trung tâm Trợ giúp pháp lý: Điểm đến tin cậy của người dân

Trung tâm Trợ giúp pháp lý: Điểm đến tin cậy của người dân 

Cập Nhật 29/06/2017

Theo dự thảo mới của Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi, việc chuyên nghiệp hóa công tác trợ giúp pháp lý là yêu cầu tất yếu.

Tag: Trung tâm Trợ giúp Pháp lý, Điểm đến tin cậy của người dân, Luật Trợ giúp pháp lý, Long An

Đổi mới hoạt động trợ giúp pháp lý theo hướng chuyên nghiệp

Đổi mới hoạt động trợ giúp pháp lý theo hướng chuyên nghiệp 

Cập Nhật 01/06/2017

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rà soát, bổ sung, chỉnh lý nhiều điều khoản để quy định rõ hơn về phạm vi đối tượng được trợ giúp pháp lý và các hình thức trợ giúp pháp lý như trong dự thảo Luật.

Tag: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Luật Trợ giúp pháp lý, Họp Quốc hội, long an

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Hình sự năm 2015 và Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Hình sự năm 2015 và Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) 

Cập Nhật 12/04/2017

Ngày 12/4, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015 và Dự thảo Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Tag: đại biểu quốc hội, dự thảo luật hình sự, dự thảo luật trợ giúp pháp lý, phạm tội, trợ giúp pháp lý, thanh niên, long an

Hướng tới tính chuyên nghiệp trong dịch vụ trợ giúp pháp lý

Hướng tới tính chuyên nghiệp trong dịch vụ trợ giúp pháp lý 

Cập Nhật 21/09/2016

Hoạt động trợ giúp pháp lý đang lẫn lộn với các hoạt động khác, nhiều lúc trợ giúp pháp lý được thực hiện một cách dàn trải, thậm chí còn mang tính chất phong trào. chất lượng nhiều lúc còn chưa được bảo đảm...

Tag: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Luật trợ giúp pháp lý, Hiến pháp năm 2013, Thẻ trợ giúp, Bộ Tư pháp, Chống tham nhũng, báo long an

Công tác trợ giúp pháp lý ngày càng hiệu quả

Công tác trợ giúp pháp lý ngày càng hiệu quả 

Cập Nhật 21/01/2016

Ngày 21-1-2016, Sở Tư pháp Long An tổ chức hội nghị công tác trợ giúp pháp lý năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Tag: Công tác trợ giúp pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, trợ giúp pháp lý cho người nghèo