Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "triển khai Chỉ thị 18"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy: Triển khai thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy: Triển khai thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn 

Cập Nhật 22/03/2018

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải, giữa năm 2016 (trước khi có Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII), Tỉnh ủy chủ động xây dựng chỉ thị và kế hoạch sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tag: Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Đề án 02-ĐA/TU, Long An, Nguyễn Thanh Hải

Cục Hải quan Long An triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18/CT-TTG

Cục Hải quan Long An triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18/CT-TTG 

Cập Nhật 13/08/2015

Trong thời gian qua, Cục Hải quan Long An đã có những bước tiến trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2015.

Tag: Cục Hải quan Long An, triển khai Chỉ thị 18, Chỉ thị 18