Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "trong sạch vững mạnh"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 116

"Sửa đổi lối làm việc" - Góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Long An trong sạch, vững mạnh

"Sửa đổi lối làm việc" - Góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Long An trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 06/09/2018

Tỉnh ủy Long An tổ chức hội thảo khoa học về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh Long An trong sạch, vững mạnh.

Tag: tác phẩm "sửa đổi lối làm việc", hội thảo khoa học, Tỉnh ủy Long An, ban tuyên giáo, xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng, long an, đỗ hữu lâm

Cách làm hay ở một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Cách làm hay ở một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 

Cập Nhật 02/02/2018

Làm cho lợi ích từ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên được hưởng đúng với kết quả đóng góp của từng cá nhân, tạo sự hài hòa về thu nhập giữa các bộ phận...là những việc làm thường xuyên của Đảng bộ Trường Chính trị Long An.

Tag: trường chính trị tỉnh Long An, Long An, đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Ở một chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Ở một chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 

Cập Nhật 22/01/2018

Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Công Thương luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ Sở Công Thương hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Tag: Đảng bộ cơ sở Sở Công Thương, chi bộ trong sạch vững mạnh, Long An

Học theo Bác là góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 11/04/2017

Công tác xây dựng Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng hiện nay.

Tag: Học theo Bác, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tầng lớp nhân dân, long an

Học theo Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hơn

Học theo Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hơn 

Cập Nhật 05/04/2017

Đây là nội dung cốt lõi và cũng là mục tiêu của Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 được Tỉnh ủy Long An triển khai vào sáng ngày 05/04/2017.

Tag: học tập làm theo lời bác, ban tuyên giáo trung ương, học theo bác, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, long an

Tân Hưng: Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tân Hưng: Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 15/02/2017

Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hưng làm tốt chức năng tham mưu, giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng.

Tag: kiểm tra, giám sát, tân hưng, huyện ủy tân hưng, ủy ban kiểm tra, nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng, trong sạch, vững mạnh, long an

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 

Cập Nhật 07/02/2017

Xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có 11 chi bộ với 143 đảng viên. Nhiều năm nay, Phước Lại ban hành nhiều nghị quyết hợp lòng dân nên nhận được sự ủng hộ của người dân.

Tag: đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xã phước lại, huyện cần giuộc, long an

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết 

Cập Nhật 05/10/2015

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tiếp tục là nội dung được nhiều thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm, cho ý kiến.

Tag: Khoa học công nghệ, Thế hệ trẻ Mặt trận Tổ quốc, Văn kiện Đại hội Đảng, Đại hội Đảng toàn quốc

TP. Tân An 4 năm liền xây dựng Đảng bộ
trong sạch, vững mạnh (2011-2014)

TP. Tân An 4 năm liền xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (2011-2014) 

Cập Nhật 06/08/2015

Với nhận thức công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt quyết định mọi thắng lợi, thời gian qua, Đảng bộ TP.Tân An đã thực hiện các giải pháp trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức...

Tag: TP. Tân An, Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền 

Cập Nhật 28/05/2015

Đảng bộ xã Thạnh Đức có 14 chi bộ, 168 đảng viên...

Tag: Đảng bộ, Thạnh Đức, trong sạch, vững mạnh tiêu biểu