Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "trong sạch"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1866

Đảng bộ tỉnh Long An tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ tỉnh Long An tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 21/05/2021

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả.

Tag: xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, niềm tin, nhân dân, Đảng bộ, chính quyền, long an

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh - Nhiệm vụ then chốt thực hiện hiệu quả Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh - Nhiệm vụ then chốt thực hiện hiệu quả Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập Nhật 20/01/2021

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo xây dựng Đảng thật sự trong sạch. Người khẳng định: “Đảng ta là một đảng cầm quyền...

Tag: Xây dựng đảng, hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, Nhiệm vụ then chốt, Nghị quyết, long an

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để phát triển kinh tế  - xã hội

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để phát triển kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 23/07/2020

Nhiệm kỳ qua, nhiều tổ chức cơ sở Đảng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường và đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tag: châu thành, long an, tổ chức cơ sở Đảng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, NQTW4, Chỉ thị số 05

Kiến Tường: Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Kiến Tường: Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 27/03/2019

Nhiều năm liền, Đảng bộ thị xã Kiến Tường đều được xếp loại trong sạch, vững mạnh. Kết quả đó có được là nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Tag: Kiến Tường, Kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Long An

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh - Động lực để phát triển kinh tế - xã hội

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh - Động lực để phát triển kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 07/11/2018

Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, nửa nhiệm kỳ qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tăng cường, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Tag: Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Động lực để phát triển kinh tế - xã hội, trong sạch vững mạnh, vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, Long An

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh -  Nhiệm vụ hàng đầu

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh - Nhiệm vụ hàng đầu 

Cập Nhật 14/03/2018

Nhiều năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện Thạnh Hóa luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từ đó, có nhiều đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Tag: tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức cơ sở Đảng, Thạnh Hóa, Long An

Trường THPT Đức Hòa: Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Trường THPT Đức Hòa: Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 

Cập Nhật 27/02/2018

Nhiều năm qua, Chi bộ trường THPT Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An luôn đạt trong sạch, vững mạnh, riêng năm 2017, đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đó là niềm vui, động lực đối với tập thể nhà trường.

Tag: Trường THPT Đức Hòa, Chi bộ trong sạch vững mạnh, phát triển đảng, công tác cán bộ, nâng cao chất lượng dạy và học, Long An

Tân Trụ thành công với mô hình “Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền”

Tân Trụ thành công với mô hình “Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền” 

Cập Nhật 29/11/2017

Năm 2015, Đảng ủy Quân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An triển khai mô hình “Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền” đạt kết quả nổi bật.

Tag: Tân Trụ, mô hình, chi bộ trong sạch vững mạnh, long an

Ngành Y tế Long An quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Ngành Y tế Long An quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 29/01/2016

Đảng bộ ngành Y tế hiện có 13 chi bộ trực thuộc, với 169 đảng viên. Năm 2015, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Tag: Ngành Y tế Long An, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, báo long an

Xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 21/08/2015

Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Long An trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tag: Xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch vững mạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An, Nguyễn Nam Việt