Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "trong sạch"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 1668

Châu Thành: Kiểm tra, giám sát góp phần làm trong sạch bộ máy

Châu Thành: Kiểm tra, giám sát góp phần làm trong sạch bộ máy 

Cập Nhật 27/07/2018

Với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên góp phần giúp Đảng bộ huyện Châu Thành kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Tag: Châu Thành, Kiểm tra giám sát, trong sạch bộ máy, Long An

Cách làm hay ở một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Cách làm hay ở một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 

Cập Nhật 02/02/2018

Làm cho lợi ích từ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên được hưởng đúng với kết quả đóng góp của từng cá nhân, tạo sự hài hòa về thu nhập giữa các bộ phận...là những việc làm thường xuyên của Đảng bộ Trường Chính trị Long An.

Tag: trường chính trị tỉnh Long An, Long An, đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Ở một chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Ở một chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 

Cập Nhật 22/01/2018

Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Công Thương luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ Sở Công Thương hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Tag: Đảng bộ cơ sở Sở Công Thương, chi bộ trong sạch vững mạnh, Long An

Học theo Bác là góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 11/04/2017

Công tác xây dựng Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng hiện nay.

Tag: Học theo Bác, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tầng lớp nhân dân, long an

Học theo Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hơn

Học theo Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hơn 

Cập Nhật 05/04/2017

Đây là nội dung cốt lõi và cũng là mục tiêu của Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 được Tỉnh ủy Long An triển khai vào sáng ngày 05/04/2017.

Tag: học tập làm theo lời bác, ban tuyên giáo trung ương, học theo bác, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, long an

Tân Hưng: Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tân Hưng: Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 

Cập Nhật 15/02/2017

Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hưng làm tốt chức năng tham mưu, giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng.

Tag: kiểm tra, giám sát, tân hưng, huyện ủy tân hưng, ủy ban kiểm tra, nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng, trong sạch, vững mạnh, long an

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 

Cập Nhật 07/02/2017

Xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có 11 chi bộ với 143 đảng viên. Nhiều năm nay, Phước Lại ban hành nhiều nghị quyết hợp lòng dân nên nhận được sự ủng hộ của người dân.

Tag: đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xã phước lại, huyện cần giuộc, long an

Làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 

Cập Nhật 11/01/2017

Trước khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã có thời gian nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các tác phẩm, bài viết, lời dạy của Người.

Tag: học tập và làm theo lời bác, chỉ thị 05, làm cho đảng ta ngày càng trong sạch, báo long an

Chủ tịch nước: Công an trong sạch mới đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Chủ tịch nước: Công an trong sạch mới đấu tranh hiệu quả với tội phạm 

Cập Nhật 27/12/2016

Lực lượng công an có trong sạch thì đấu tranh mới có hiệu quả với tội phạm, phần tử xấu, phòng ngừa không để kẻ địch móc nối, lôi kéo, tha hóa.

Tag: Hội nghị công an toàn quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đấu tranh tội phạm, Bộ Công an, long an

Phòng chống tham nhũng: "Cán bộ phải chứng minh tài sản trong sạch"

Phòng chống tham nhũng: "Cán bộ phải chứng minh tài sản trong sạch

Cập Nhật 28/10/2016

Cán bộ công chức có tài sản phải chứng minh sự trong sạch của tài sản, không thể giải thích cô em, bà chị cho là được.

Tag: kê khai tài sản cán bộ, Phòng chống tham nhũng, tài sản tham nhũng, bỏ nhiệm cán bộ, long an