Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "truyền thống quý báu"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 18

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ 

Cập Nhật 22/12/2020

Từ thời chiến đến thời bình, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đều gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Tag: cán bộ, chiến sĩ, Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, long an

Giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết 

Cập Nhật 19/11/2020

Đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...

Tag: Đoàn kết, truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định, giải phóng dân tộc, long an

Tri ân bằng cả tấm lòng 

Cập Nhật 21/07/2020

Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau của những gia đình có người thân nằm lại sau cuộc chiến vẫn còn đó.

Tag: tri ân, hy sinh vì độc lập, tự do, Tổ quốc, đạo lý, Uống nước nhớ nguồn, truyền thống quý báu, dân tộc, chăm lo gia đình chính sách, người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, Long an

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng đất nước 

Cập Nhật 18/11/2019

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tag: Phát huy truyền thống, đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước, long an

Thắm tình quân - dân

Thắm tình quân - dân 

Cập Nhật 10/07/2019

Đoàn kết quân - dân là truyền thống quý báu, được gìn giữ, phát huy và ngày thêm bền chặt qua các hoạt động dân vận của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Long An.

Tag: tình quân - dân, lực lượng vũ trang, công tác dân vận, công tác tuyên truyền, công tác xã hội, nghĩa tình đồng đội, Long An

Hỗ trợ công nhân nghèo đón tết 

Cập Nhật 21/01/2019

Quan tâm hỗ trợ công nhân, lao động nghèo ăn tết là đạo lý, truyền thống quý báu của người Việt Nam, nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, tất cả đều vì sự phát triển của doanh nghiệp, của tỉnh nhà.

Tag: Hỗ trợ công nhân nghèo đón tết, công nhân, lao động nghèo, Tết Cổ truyền của dân tộc, Long An

“Tìm người tài chứ không phải tìm người nhà” 

Cập Nhật 24/02/2017

Thu hút và trọng dụng nhân tài là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, tư tưởng ấy, truyền thống ấy ngày càng được phát huy trong thời đại ngày nay.

Tag: tìm người tài chứ không phải tìm người nhà, người tài, người nhà, tuyển dụng, long an

Việt Nam-Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời

Việt Nam-Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời 

Cập Nhật 10/12/2016

Thủ tướng Ấn Độ cho rằng, Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời, đây là di sản quý báu cho các thế hệ mai sau.

Tag: Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, chủ tịch quốc hội thăm ấn độ, long an

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng cuộc sống mới

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng cuộc sống mới 

Cập Nhật 02/11/2015

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống đoàn kết luôn được phát huy, hun đúc, kết tinh nên những thành quả to lớn như ngày nay.

Tag: đại đoàn kết, đoàn kết

Chiến sĩ Tiểu Đoàn 1: Ở dân thương, đi dân nhớ

Chiến sĩ Tiểu Đoàn 1: Ở dân thương, đi dân nhớ 

Cập Nhật 17/06/2015

Đoàn kết quân dân là truyền thống quý báu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày nay, đoàn kết quân dân được phát triển lên tầm cao mới...

Tag: Chiến sĩ Tiểu Đoàn 1, Ở dân thương, đi dân nhớ