Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "về đích"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1707

Tiếp nhận, xử lý thông tin giả, sai sự thật về dịch bệnh virus corona

Tiếp nhận, xử lý thông tin giả, sai sự thật về dịch bệnh virus corona 

Cập Nhật 07/02/2020

Tại tỉnh Long An, đã công bố số điện thoại tiếp nhận xử lý tin giả, sai sự thật về dịch bệnh virus Corona trên mạng xã hội.

Tag: số điện thoại tiếp nhận tin giả về dịch virus corona, mạng xã hội, Sở thông tin và truyền thông, thông tin sai sự thật về dịch bệnh, Long An

Nỗ lực về đích nông thôn mới đúng hẹn

Nỗ lực về đích nông thôn mới đúng hẹn 

Cập Nhật 26/12/2019

Giai đoạn 2016-2020, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Long An, dự kiến có 8 xã về đích vào cuối năm 2020.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia, Nỗ lực về đích nông thôn mới đúng hẹn, nông thôn mới, Long an

Vĩnh Châu A: Phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019

Vĩnh Châu A: Phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019 

Cập Nhật 23/04/2019

Năm 2019, huyện Tân Hưng chọn xã Vĩnh Châu A về đích nông thôn mới. Hiện Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Vĩnh Châu A đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại theo lộ trình đề ra.

Tag: Vĩnh Châu A, Phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019, về đích nông thôn mới, tiêu chí nông thôn mới, Long An

Thủy Đông nỗ lực về đích nông thôn mới

Thủy Đông nỗ lực về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 03/04/2018

Nghị quyết Đảng ủy xã xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An năm 2018 xác định một trong những nhiệm vụ đột phá góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương là tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng về đích NTM.

Tag: Thủy Đông, nỗ lực về đích nông thôn mới, nông thôn mới, bảo vệ môi trường, , tiêu chí giao thông, long an

Nỗ lực về đích nông thôn mới

Nỗ lực về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 07/09/2017

Giai đoạn 2 (2016-2020) Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) dự kiến có 8 xã về đích vào cuối năm 2017.

Tag: Nỗ lực về đích nông thôn mới, nông thôn mới, tiêu chí mới về nông thôn mới, Long An

Vĩnh Châu B quyết tâm về đích nông thôn mới

Vĩnh Châu B quyết tâm về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 21/02/2017

Đến nay, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An mới hoàn thành 13/19 tiêu chí. Năm 2017, Đảng bộ, xã nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại để sớm về đích NTM.

Tag: Vĩnh Châu B, quyết tâm về đích nông thôn mới, nông thôn mới, đường giao thông, cơ sở vật chất, phát triển nông nghiệp, hệ thống kênh mương

Bình Hòa Trung phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2017

Bình Hòa Trung phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2017 

Cập Nhật 15/02/2017

Để hoàn thành 19/19 tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2017, xã tranh thủ lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện, huy động sức dân trên cơ sở sự đồng thuận cao của người dân.

Tag: phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2017, bình hòa trung, mộc hóa, long an, xây dựng nông thôn mới

Tăng tốc về đích 

Cập Nhật 12/12/2016

3 tuần nữa là kết thúc năm 2016, các cấp, các ngành đang tăng tốc về đích, phấn đấu vượt cao hơn những chỉ tiêu đã đạt, chỉ tiêu chưa đạt thì đang được dồn sức thực hiện.

Tag: tăng tốc về đích, thực hiện nghị quyết đại hội hội đảng, long an

Tuyên Thạnh “chạy đua” về đích nông thôn mới

Tuyên Thạnh “chạy đua” về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 31/08/2016

Được chọn làm xã điểm Về nguồn của thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuyên Thạnh đang phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2016.

Tag: nông thôn mới, tuyên thạnh, về đích nông thôn mới, báo long an

Xã Quê Mỹ Thạnh: Về đích nông thôn mới

Xã Quê Mỹ Thạnh: Về đích nông thôn mới 

Cập Nhật 08/03/2016

Qua 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ , tỉnh Long An phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí và “về đích” đúng hạn.

Tag: Xã Quê Mỹ Thạnh, Về đích nông thôn mới, xã nông thôn mới Quê Mỹ Thạnh, báo long an