Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "về xây dựng văn hóa con người việt nam"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 8

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Cập Nhật 09/06/2020

Phát triển văn hóa ngày càng gắn bó hơn với xây dựng con người Việt Nam, từng bước trở thành một trong những nguồn lực quan trọng của sự nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tag: Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Công Nghiệp Văn Hóa, Văn Hóa Việt Nam, Long An

Việt Nam tích cực xây dựng nhiều dự thảo nghị quyết nhân quyền

Việt Nam tích cực xây dựng nhiều dự thảo nghị quyết nhân quyền 

Cập Nhật 23/03/2019

Việt Nam tham gia đồng bảo trợ 3 nghị quyết về quyền lương thực, quyền văn hóa, tác động của nợ nước ngoài và các ràng buộc tài chính quốc tế khác đối với việc thụ hưởng quyền con người.

Tag: Đại Sứ Dương Chí Dũng, Hội Đồng Nhân Quyền, Quyền Trẻ Em, Người Khuyết Tật, Quyền Nhà Ở, Quyền Lương Thực, Long An

Những người sống vì mọi người

Những người sống vì mọi người 

Cập Nhật 05/11/2018

Nghị quyết số 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước...

Tag: người tốt, việc tốt, sống vì mọi người, ông Nguyễn Văn Phúc, ông Phan Văn Hiếu, hiến đất làm đường, nông thôn mới, Long An

Gia đình văn hóa - Nền tảng phát triển kinh tế - xã hội

Gia đình văn hóa - Nền tảng phát triển kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 13/12/2017

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, huyện Bến Lức đạt những kết quả bước đầu.

Tag: Gia đình văn hóa, nền tảng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, long an

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững 

Cập Nhật 25/10/2017

Sáng ngày 25/10, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước”.

Tag: nghị quyết số 33, xóa bỏ tệ nạn xã hội, nâng chất văn hóa, long an

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học - Trần Ngọc Thêm nói chuyện chuyên đề "Về xây dựng văn hóa con người Việt Nam"

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học - Trần Ngọc Thêm nói chuyện chuyên đề "Về xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Cập Nhật 18/04/2017

Ngày 18/4, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức Nói chuyện chuyên đề "Về xây dựng văn hóa con người Việt Nam".

Tag: giáo sư tiến sĩ khoa học trần ngọc thêm, nói chuyện chuyên đề, về xây dựng văn hóa con người việt nam, văn hóa, nghị quyết 33 của ban chấp hành trung ương đảng khóa XI, bến lức, long an

Bài 3: Để con người thật sự là con người văn hóa

Bài 3: Để con người thật sự là con người văn hóa 

Cập Nhật 30/09/2015

15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực.

Tag: van hóa, văn hóa xã hội, Con người mới trong xây dựng ĐSVH, Bài 3, Để con người thật sự là con người văn hóa