Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "vị trí việc làm"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 484

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc TW

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc TW 

Cập Nhật 19/09/2020

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16/6 của Bộ Chính trị, trong tuần đầu, đợt 3, từ 14/9 đến 19/9, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 20 đảng bộ trực thuộc TW.

Tag: đảng bộ trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị, thành ủy Hà Nội, công tác nhân sự, Long An

Bộ Chính trị làm việc với 37 tỉnh, thành về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ

Bộ Chính trị làm việc với 37 tỉnh, thành về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ 

Cập Nhật 05/09/2020

Bộ Chính trị đã làm việc với 37/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, cho ý kiến vào văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tag: Bộ Chính trị, Đảng bộ trực thuộc Trung ương, Đại hội Đảng, phương án nhân sự, văn kiện đại hội, Long An

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội tại 11 đảng bộ trực thuộc TW

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội tại 11 đảng bộ trực thuộc TW 

Cập Nhật 22/08/2020

Đến ngày 22/8/2020, Bộ Chính trị đã làm việc với 15/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương.để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tag: Bộ Chính Trị, Đảng Bộ Trực Thuộc Trung Ương, Đại Hội Đảng Bộ, Công Tác Nhân Sự, Dự Thảo Các Văn Kiện, Long An

Làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực

Làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực 

Cập Nhật 17/06/2020

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tag: Chỉ thị số 05-CT/TW, Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng, Hồ Chí Minh, logn an

Học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực

Học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực 

Cập Nhật 29/05/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có lối sống giản dị. Tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Người được cán bộ, đảng viên, nhân dân noi theo.

Tag: việc làm thiết thực, Học tập và làm theo Bác, tuổi trẻ Long An, đoàn thanh niên, nông thôn mới, an sinh xã hội, Chỉ thị 05, Bộ Chính trị, Long An

Cần Đước: Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cần Đước: Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 18/05/2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng mệnh lệnh của trái tim, bằng những việc làm thiết thực,...

Tag: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân, huyện Cần Đước, Chỉ thị 05, Bộ chính trị, long an

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng 

Cập Nhật 14/12/2018

Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX.

Tag: Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Công nghiệp hóa, Ban Kinh tế Trung ương, Biển Đông, Cảng biển lớn, long an, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Đoàn Kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy TW

Đoàn Kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy TW 

Cập Nhật 03/08/2018

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương để triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tag: Đoàn Kiểm tra, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4, Long An

Giải quyết việc làm cho 16.750 lao động

Giải quyết việc làm cho 16.750 lao động 

Cập Nhật 07/07/2017

6 tháng đầu năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của ngành.

Tag: Giải quyết việc làm, Lao động - Thương binh và Xã hội, dạy nghề, Long An

Bộ Nội vụ kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm vụ Trịnh Xuân Thanh

Bộ Nội vụ kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm vụ Trịnh Xuân Thanh 

Cập Nhật 15/10/2016

Bộ Nội vụ thành lập tổ công tác xử lý, kiểm điểm việc liên quan đến trách nhiệm trong khen thưởng, trình Thủ tướng phê chuẩn ông Trịnh Xuân Thanh.

Tag: bộ nội vụ, trịnh xuân thanh, công chức cắp ô, tinh giản biên chế, đề án vị trí việc làm, báo long an