Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "vai trò của người đứng đầu"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 24

Mộc Hóa: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Mộc Hóa: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

Cập Nhật 17/09/2020

Mộc Hóa tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tag: kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra cải cách hành chính ở Mộc Hóa, thủ tục, hồ sơ hành chính, một cửa, một cửa liên thông, long an

Nêu cao vai trò người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Nêu cao vai trò người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 21/07/2020

Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; lấy phòng ngừa là chính; gắn PCTN với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tag: phòng chống tham nhũng, PCTN, phòng ngừa là chính, chỉnh đốn Đảng, vai trò của người đứng đầu, Long An

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Phạm Văn Bốn: Người đứng đầu phải dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn và dám chịu trách nhiệm

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Phạm Văn Bốn: Người đứng đầu phải dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn và dám chịu trách nhiệm 

Cập Nhật 10/06/2020

Trong lãnh đạo phải sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, dám chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và phải đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.

Tag: đại hội, Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc, Đại hội điểm, phỏng vấn, Bí thư Huyện ủy, Phạm Văn Bốn, tái cử, người đứng đầu, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Cần Giuộc, Long An

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy với công tác phòng, chống tham nhũng

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy với công tác phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 15/11/2019

Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, thời gian qua, Tỉnh ủy Long An phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong PCTN.

Tag: phòng chống tham nhũng, PCTN, phòng ngừa, xây dựng chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy, Long An, hệ thống chính trị, vai trò người đứng đầu, cấp ủy

Vĩnh Hưng: Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận

Vĩnh Hưng: Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận 

Cập Nhật 11/10/2018

Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở với người dân cũng được thực hiện khá tốt.

Tag: Vĩnh Hưng, vai trò giám sát của Mặt trận, Quyết định số 217-QĐ, Long An

Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

Cập Nhật 26/07/2018

Người đứng đầu các cấp ủy Đảng và chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được đưa ra dân bàn bạc, lấy ý kiến...

Tag: người đứng đầu, trách nhiệm, lãnh đạo, quy chế dân chủ cơ sở, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, Long An

Phát huy tinh thần sâu sát, quyết liệt của người đứng đầu 

Cập Nhật 06/04/2018

Với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, phân tích các nguyên nhân, khó khăn, hạn chế, theo Bí thư Tỉnh ủy, có nguyên nhân chủ quan thuộc về vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

Tag: Phát huy tinh thần sâu sát, quyết liệt của người đứng đầu, người đứng đầu, long an

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính 

Cập Nhật 14/04/2017

Ngày 14/4, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh có buổi làm việc với Huyện ủy Tân Trụ về tình hình thực hiện công tác cải các hành chính trên địa bàn huyện.

Tag: cải cách hành chính, kiểm tra cải cách hành chính, bí thư tỉnh ủy long an, phạm văn rạnh, trách nhiệm người đứng đầu, phạm văn rạnh, long an

Vai trò người đứng đầu có nơi bị chi phối bởi lợi ích nhóm

Vai trò người đứng đầu có nơi bị chi phối bởi lợi ích nhóm 

Cập Nhật 22/03/2017

Vai trò, trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện sự lãnh đạo của Đảng chưa thể hiện rõ, có nơi bị chi phối.

Tag: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới tư duy, lợi ích nhóm, vai trò người đứng đầu, Đại hội XII của Đảng, long an

Phát huy vai trò của người đứng đầu

Phát huy vai trò của người đứng đầu 

Cập Nhật 09/03/2016

Vấn đề kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.

Tag: vai trò của người đứng đầu, nói thẳng - nói thật, Báo Long An, Tin tức Long An