Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "vai trò của người đứng đầu"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 25

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý tham nhũng

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý tham nhũng 

Cập Nhật 04/01/2021

Để công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả, tỉnh Long An có nhiều giải pháp quyết liệt như tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và chú trọng nêu cao vai trò của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị.

Tag: phòng chống tham nhũng, PCTN, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, vai trò của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị, Long An

Mộc Hóa: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Mộc Hóa: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

Cập Nhật 17/09/2020

Mộc Hóa tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tag: kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra cải cách hành chính ở Mộc Hóa, thủ tục,