Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "vai trò giám sát"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 35

Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng Đảng, chính quyền 

Cập Nhật 25/03/2021

Đi đôi với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh còn phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền,...

Tag: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Long An, vai trò của phụ nữ, xây dựng Đảng, giám sát, phản biện, phụ nữ

Vĩnh Hưng: Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận

Vĩnh Hưng: Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận 

Cập Nhật 11/10/2018

Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở với người dân cũng được thực hiện khá tốt.

Tag: Vĩnh Hưng, vai trò giám sát của Mặt trận, Quyết định số 217-QĐ, Long An

Phát huy vai trò giám sát của người dân 

Cập Nhật 19/04/2018

Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người dân sẽ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong kê khai tài sản của cán bộ, công chức.

Tag: Phát huy vai trò giám sát của người dân, cán bộ, công chức, vai trò giám sát, Long An

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Cập Nhật 11/01/2018

Giám sát của MTTQ là hoạt động mới, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm; xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; công khai, minh bạch, không chồng chéo;...

Tag: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giám sát, Luật MTTQ Việt Nam

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội 

Cập Nhật 17/10/2017

Ngày 17/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng.

Tag: giám sát, phản biện xã hội, UBMTTQVN, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư, đoàn thể chính trị - xã hội, Long An

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân 

Cập Nhật 31/08/2017

Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ CA nhằm phát huy và nâng cao quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự...

Tag: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, vai trò giám sát, lấy ý kiến đóng góp, phong cách người Công an nhân dân, long an

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí 

Cập Nhật 19/06/2017

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí là nội dung quan trọng trong giai đoạn hiện nay, để báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, chính quyền và là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Tag: giám sát, phản biện xã hội, báo chí, đấu tranh phản bác, luận điệu thù địch, long an

Nâng cao vị thế, vai trò giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong tình hình mới

Nâng cao vị thế, vai trò giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong tình hình mới 

Cập Nhật 16/01/2017

Ngày 16/1, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa VIII nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2016, đề ra Chương trình năm 2017.

Tag: ubmttq tỉnh long an, vai trò giám sát, phản biện xã hội, long an

Phát huy sức mạnh tổng hợp của MTTQ trong giám sát và phản biện 

Cập Nhật 22/05/2015

Những năm qua, thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mình mà vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng được nâng cao

Tag: MTTQ, thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mình mà vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng được nâng cao

Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 

Cập Nhật 21/05/2015

hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được MTTQ các cấp triển khai thực hiện khá hiệu quả thông qua nhiều hình thức theo luật định

Tag: vai trò giám sát, phản biện xã hội