Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "vai trò phản biện xã hội"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 17

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân 

Cập Nhật 10/12/2020

Cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh còn phát huy tốt vai trò trong tham gia xây dựng Đảng,...

Tag: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phạm Ngọc Tiệp, phản biện xã hội, cầu nối, long an

Báo chí cần phát huy tốt  hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với  nhân dân

Báo chí cần phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân 

Cập Nhật 19/06/2020

Báo chí Long An ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân, thể hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tag: báo chí, cầu nối giữa Đảng Nhà nước với nhân dân, cơ quan báo chí, vai trò báo chí, phản biện xã hội, ý Đảng lòng dân, Báo Long An, Long An

UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng: Phát huy vai  trò trong công tác phản biện xã hội

UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng: Phát huy vai trò trong công tác phản biện xã hội 

Cập Nhật 09/08/2018

Để phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác phản biện xã hội, thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng tiếp tục lựa chọn những nội dung, vấn đề được nhân dân quan tâm để phản biện.

Tag: UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng, công tác phản biện xã hội, đồng thuận xã hội, Long An

Phát huy vai trò phản biện xã hội trong xây dựng nghị quyết

Phát huy vai trò phản biện xã hội trong xây dựng nghị quyết 

Cập Nhật 27/06/2018

Sáng 27/6, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Lê Văn Hùng chủ trì Hội nghị phản biện xã hội về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 158/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh.

Tag: đề án 02, mặt trận tổ quốc, phản biện xã hội, phát huy vai trò, xây dựng nghị quyết, sửa đổi, bổ sung, nghị quyết 158, HĐND tỉnh, long an, tin gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cán bộ bán chuyên trách

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội 

Cập Nhật 17/10/2017

Ngày 17/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng.

Tag: giám sát, phản biện xã hội, UBMTTQVN, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư, đoàn thể chính trị - xã hội, Long An

Phát huy vai trò phản biện xã hội của báo chí 

Cập Nhật 23/06/2017

Để báo chí thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, người làm báo cần nâng tầm tri thức để nhìn nhận, đánh giá sự việc thấu đáo, tổ chức thông tin chính xác và định hướng dư luận đúng đắn, phù hợp.

Tag: Phát huy vai trò phản biện xã hội của báo chí, vai trò phản biện xã hội, báo chí, long an

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí 

Cập Nhật 19/06/2017

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí là nội dung quan trọng trong giai đoạn hiện nay, để báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, chính quyền và là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Tag: giám sát, phản biện xã hội, báo chí, đấu tranh phản bác, luận điệu thù địch, long an

Nâng cao vị thế, vai trò giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong tình hình mới

Nâng cao vị thế, vai trò giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong tình hình mới 

Cập Nhật 16/01/2017

Ngày 16/1, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa VIII nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2016, đề ra Chương trình năm 2017.

Tag: ubmttq tỉnh long an, vai trò giám sát, phản biện xã hội, long an

Phát huy sức mạnh tổng hợp của MTTQ trong giám sát và phản biện 

Cập Nhật 22/05/2015

Những năm qua, thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mình mà vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng được nâng cao

Tag: MTTQ, thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mình mà vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng được nâng cao

Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 

Cập Nhật 21/05/2015

hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được MTTQ các cấp triển khai thực hiện khá hiệu quả thông qua nhiều hình thức theo luật định

Tag: vai trò giám sát, phản biện xã hội