Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "xây dựng nông thôn mới"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 1007

Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới

Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 22/09/2020

Những kết quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới là sự chung tay, góp sức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh,...

Tag: Cựu chiến binh, xây dựng nông thôn mới, Long An, Hội Cựu chiến binh

Thạnh An: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới trong gian khó

Thạnh An: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới trong gian khó 

Cập Nhật 30/06/2020

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Tag: xây dựng nông thôn mới, XDNTM, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, Long An, đời sống người dân, KT-XH

Xây dựng nông thôn mới - Trách nhiệm của toàn xã hội 

Cập Nhật 04/06/2020

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi sự cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể.

Tag: Xây dựng nông thôn mới, chủ trương, Đảng, Nhà nước, xã hội, người dân, long an

Nguồn lực xây dựng nông thôn mới là con người mới 

Cập Nhật 03/06/2020

Xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ cấp bách, có tầm chiến lược trong quá trình phát triển.

Tag: Xây dựng nông thôn mới, XDNTM, mục tiêu, nhiệm vụ, tầm chiến lược, long an

Tuổi trẻ vùng biên chung tay xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ vùng biên chung tay xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 12/03/2020

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Tháng Thanh niên năm nay, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã Kiến Tường đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc TN.

Tag: Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, XDNTM, Tháng Thanh niên, thị xã Kiến Tường, phát triển KT-XH, Long An

Thống nhất đề nghị công nhận TP.Tân An hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Thống nhất đề nghị công nhận TP.Tân An hoàn thành xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 19/09/2019

UBND tỉnh Long An họp thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (Ban Chỉ đạo) để thảo luận, bỏ phiếu, đề nghị xét công nhận TP.Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tag: Long An, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, thảo luận, bỏ phiếu, xét công nhận, TP.Tân An, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới

Cần Đước tập trung xây dựng nông thôn mới

Cần Đước tập trung xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 08/01/2019

Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Cần Đước triển khai thực hiện tích cực, chủ động, từ đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tag: Cần Đước, tập trung xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, môi trường nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, Long An

Trường Bình: Chủ động xây dựng nông thôn mới

Trường Bình: Chủ động xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 11/04/2017

Mục đích của việc xây dựng xã nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Thời gian qua, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc luôn chủ động trong việc xây dựng nông thôn mới.

Tag: trường bình, xây dựng nông thôn mới, tiêu chí nông thôn mới, đời sống của người, vệ sinh môi trường, nước hợp vệ sinh, long an