Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "xây dựng nông thôn mới"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 1007

Phụ nữ Đức Hòa: Chung tay xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Đức Hòa: Chung tay xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 26/11/2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Đức Hòa triển khai nhiều chương trình thiết thực, góp phần cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới.

Tag: Phụ nữ Đức Hòa, Chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, Long an

Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 03/09/2019

Nhiều công trình về giao thông, điện, nước, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, được đầu tư; cuộc sống người dân vùng nông thôn dần cải thiện,... là hiệu quả mang lại từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Tag: Hiệu quả, chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, Long an

Long Khê: Nỗ lực chung sức xây dựng nông thôn mới

Long Khê: Nỗ lực chung sức xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 23/10/2018

Sau hơn 5 năm phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới, xã Long Khê, huyện Cần Đước hoàn thành 15/19 tiêu chí và phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí còn lại để sớm về đích nông thôn mới so với lộ trình đề ra vào năm 2020.

Tag: Long Khê, Nỗ lực chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, Long An

Xây dựng nông thôn mới: Nỗ lực vì thực chất

Xây dựng nông thôn mới: Nỗ lực vì thực chất 

Cập Nhật 31/10/2017

Xây dựng nông thôn mới với mục đích chính là xây dựng cuộc sống tốt hơn và mang lại sự hài lòng cho người dân nông thôn.

Tag: Xây dựng nông thôn mới, nỗ lực vì thực chất, xây dựng nông thôn mới, Long An

Hội viên, nông dân - Chủ thể xây dựng nông thôn mới

Hội viên, nông dân - Chủ thể xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 13/10/2017

Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An thời gian qua phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động hội viên nông dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới.

Tag: hội viên nông dân, chủ thể xây dựng nông thôn mới, chương trình xây dựng nông thôn mới, hội nông dân, long an

Hướng Thọ Phú: Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Hướng Thọ Phú: Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 11/04/2017

Những năm qua, xã Hướng Thọ Phú, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Hội Nông dân xã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới.

Tag: Hướng Thọ Phú, nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, nông dân, hội nông dân, long an

Long An kiến nghị Trung ương chuyển tiền khen thưởng xây dựng nông thôn mới

Long An kiến nghị Trung ương chuyển tiền khen thưởng xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 28/09/2016

Chủ tịch UBND Long An – Trần Văn Cần đã ký văn bản gởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm chuyển kinh phí khen thưởng trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tag: long an kiến nghị trung ương chuyển tiền khen thưởng xây dựng nông thôn mới, báo long an, tin tức long an, xây dựng nông thôn mới, quyết định 1620

Xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới Mỹ Quý Tây

Xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới Mỹ Quý Tây 

Cập Nhật 02/02/2016

Qua thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ đã hoàn thành 13/19 tiêu chí. Người dân nơi đây phấn khởi vì diện mạo nông thôn xã nhà thực sự thay đổi.

Tag: Xây dựng nông thôn mới, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, biên giới, Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An

Hội Nông dân: Nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân: Nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 19/01/2016

Các cấp Hội Nông dân thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò trung tâm, nòng cốt của các cấp hội và hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Tag: Hội Nông dân tỉnh Long An, xây dựng nông thôn mới, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

Long An: Môi trường- tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới

Long An: Môi trường- tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 24/08/2015

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Tag: xây dựng nông thôn mới, tỉnh long an, tiêu chí môi trường, giải pháp xây dựng tiêu chí 17