Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "xây dựng nông thôn mới"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 1007

Tích cực xây dựng nông thôn mới

Tích cực xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 08/10/2019

Với những việc làm thiết thực, chị Tươi và các hội viên khác góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tag: Chị Đặng Thị Tươi, Tích cực xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, Long an

Những điển hình trong xây dựng nông thôn mới

Những điển hình trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 02/11/2017

Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Để thực hiện thắng lợi chủ trương này, không thể không kể đến sự đóng góp của một số tập thể, cá nhân tiêu biểu, đóng vai trò nòng cốt.

Tag: Những điển hình trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, cá nhân tiêu biểu, long an

Trang bị kiến thức xây dựng nông thôn mới

Trang bị kiến thức xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 12/10/2017

Sáng 12/10, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An tập huấn cho lãnh đạo các sở, ngành, tỉnh; UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An, chuyên viên các đơn vị trực tiếp tham mưu XDNTM.

Tag: xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người, tiêu chí, Văn phòng Điều phối Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Long An

Hội Nông dân tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 09/10/2017

Hướng về cơ sở, nội dung phải phù hợp và mang tính định hướng,… là mục tiêu của Hội Nông dân tỉnh Long An trong tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.

Tag: Hội Nông dân tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới, Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, Long An