Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "xây dựng và phát triển văn hóa"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 56

Cần Đước: Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội

Cần Đước: Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 04/08/2020

UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Tọa đàm khoa học “Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện"

Tag: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân, giá trị văn hóa, di sản văn hóa, Cần Đước, tọa đàm

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Cập Nhật 09/06/2020

Phát triển văn hóa ngày càng gắn bó hơn với xây dựng con người Việt Nam, từng bước trở thành một trong những nguồn lực quan trọng của sự nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tag: Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Công Nghiệp Văn Hóa, Văn Hóa Việt Nam, Long An

Long An chuyển biến rõ nét khi thực hiện Nghị quyết số 33

Long An chuyển biến rõ nét khi thực hiện Nghị quyết số 33 

Cập Nhật 19/06/2019

Việc phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với hoạt động xúc tiến du lịch có chuyển biến rõ nét, tạo được những điểm nhấn ấn tượng của quê hương Long An.

Tag: tỉnh long an, so kết 5 năm, thực hiện Nghị quyết 33, xây dựng và phát triển văn hóa, thách thức, khó khăn

10 năm qua, Long An không có vi phạm nghiêm trọng về văn hóa

10 năm qua, Long An không có vi phạm nghiêm trọng về văn hóa 

Cập Nhật 29/05/2019

Trong những năm qua, đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong tỉnh Long An được cải thiện đáng kể, các giá trị văn hóa mới đang hình thành và phát triển làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tag: chiến lược phát triển văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa, vi phạm trên lĩnh vực văn hóa, long an, baolongan

Gia đình văn hóa - Nền tảng phát triển kinh tế - xã hội

Gia đình văn hóa - Nền tảng phát triển kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 13/12/2017

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, huyện Bến Lức đạt những kết quả bước đầu.

Tag: Gia đình văn hóa, nền tảng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, long an

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững 

Cập Nhật 25/10/2017

Sáng ngày 25/10, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước”.

Tag: nghị quyết số 33, xóa bỏ tệ nạn xã hội, nâng chất văn hóa, long an

Xây dựng và phát triển văn hóa: Con người là “gốc”

Xây dựng và phát triển văn hóa: Con người là “gốc” 

Cập Nhật 02/06/2017

“Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp,...”.

Tag: Xây dựng và phát triển văn hóa, hiến đất làm đường, nhà nước và nhân dân cùng làm, người tốt việc tốt, Long An

Thủ tướng phát động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tướng phát động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 

Cập Nhật 08/11/2016

Thủ tướng nêu rõ xây dựng và phát triển nền tảng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tag: văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp hình ảnh quốc gia, thủ tướng nguyễn xuân phúc, ngày văn hóa doanh nghiệp, ngày 10/11, cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp việt nam, long an