Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "xuất phát điểm kinh tế thấp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 6

Đức Huệ: Vượt khó xây dựng nông thôn mới

Đức Huệ: Vượt khó xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 22/09/2020

Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An là huyện nông nghiệp, biên giới, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nên trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới không phải dễ dàng.

Tag: Huyện Đức Huệ, Long An, nông nghiệp, biên giới, địa bàn rộng, xuất phát điểm kinh tế thấp, đời sống người dân, khó khăn, thu hút đầu tư, Chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, XDNTM

Nông thôn Tân Thạnh ngày càng khởi sắc

Nông thôn Tân Thạnh ngày càng khởi sắc 

Cập Nhật 25/09/2019

Tân Thạnh là huyện nằm ở khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An, trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới có điểm xuất phát thấp.

Tag: Nông thôn, nông dân, Tân Thạnh, nông thôn mới, phát triển kinh tế, hạ tầng nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Đồng Tháp Mười, Long An

Phước Lại phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019

Phước Lại phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019 

Cập Nhật 15/08/2019

Là xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Phước Lại triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, chỉ đạt 2/19 tiêu chí.

Tag: Phước Lại, nông thôn mới, phát triển kinh tế, huy động sức dân, nhà nước và nhân dân cùng làm, nâng chất tiêu chí, Long An

Đức Huệ: Nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu

Đức Huệ: Nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 

Cập Nhật 10/07/2019

Huyện Đức Huệ có đường biên giới dài 25,39km (đi qua 5 xã), có Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây. Nền kinh tế của huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp; xuất phát điểm về kinh tế thấp...

Tag: Đức Huệ, Nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chuyên canh tập trung cây lúa, chuyên canh cây chanh, Long an

Tân Thạnh: Nhiều khởi sắc

Tân Thạnh: Nhiều khởi sắc 

Cập Nhật 01/11/2018

Là một trong những địa phương trọng điểm sản xuất lúa của vùng Đồng Tháp Mười, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An luôn x