Tiếng Việt | English

Kết quả tìm kiếm cho "yêu nước là phải thi đua"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 8

Thi đua là yêu nước 

Cập Nhật 21/09/2020

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”,...

Tag: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, long an

Thi đua là yêu nước 

Cập Nhật 12/06/2020

Cách đây 72 năm, vào ngày 11/6/1948, Bác Hồ đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”...

Tag: Bác Hồ, Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, long an

Khắc sâu lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Khắc sâu lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” 

Cập Nhật 10/06/2020

72 năm qua, từ khi Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, những chương trình, phong trào thi đua yêu nước ngày càng được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn tỉnh.

Tag: Bác Hồ, Lời kêu gọi thi đua ái quốc, thi đua yêu nước, nhân dân, long an

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước 

Cập Nhật 08/06/2020

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”...

Tag: “Thi đua là yêu nước, Bác Hồ, Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phong trào thi đua, KT-XH, long an

Cựu chiến binh Tân Hòa nòng cốt trong công tác dân vận

Cựu chiến binh Tân Hòa nòng cốt trong công tác dân vận 

Cập Nhật 24/09/2019

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Hội Cựu chiến binh xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào Dân vận khéo.

Tag: Hội viên cựu chiến binh, hiến đất làm đường, bảo vệ môi trường, gương mẫu, phong trào thi đua, phát triển kinh tế, trồng cây xanh, Long An

Tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động

Tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động 

Cập Nhật 20/09/2017

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Tag: Tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, Hội Cựu chiến binh, nông thôn mới, Long An

Hội chữ thập đỏ huyện Đức Huệ: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Hội chữ thập đỏ huyện Đức Huệ: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 

Cập Nhật 26/08/2015

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, trong thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Huệ đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả để đẩy mạnh các phong trào.

Tag: Hội chữ thập đỏ huyện Đức Huệ, Đầy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An: Phát huy sức mạnh trong hoạt động nhân đạo, từ thiện

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An: Phát huy sức mạnh trong hoạt động nhân đạo, từ thiện 

Cập Nhật 26/08/2015

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản luật và hướng dẫn thi đua, khen thưởng đến các cấp hội.

Tag: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An, hoạt động nhân đạo từ thiện