Tiếng Việt | English

04/01/2016 - 09:42

Tin nhân sự

Ông Nguyễn Thanh Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký Quyết định số 595/QĐ-MTTW-BTT ngày 30/12/2015 công nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 28/12/2015.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết