Tiếng Việt | English

16/11/2021 - 18:45

Tính đến ngày 14/11/2021: Đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 266.733 người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Theo số liệu báo cáo của Ban Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Long An, công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh tính đến 17 giờ 00 phút ngày 14/11/2021, cụ thể như sau:

1. Giảm đóng vào Quỹ BHTN cho NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0%,

cụ thể:

- Số đơn vị tham gia BHTN: 5.328 đơn vị;

- Số đơn vị được giảm mức đóng: 4.633 đơn vị;

- Số lao động được giảm đóng BHTN: 296.937 LĐ;

- Số tiền giảm đóng (tạm tính) trong 12 tháng, kể từ ngày 01-10-2021 đến ngày 30-9-2022 là 192,3 tỉ đồng.

2. Hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/12/2021:

- Đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 266.733 NLĐ (trong đó: 250.901 NLĐ đang tham gia và 15.832 NLĐ nghỉ việc bảo lưu BHTN).

- Tổng số tiền chi hỗ trợ: Trên 623,63 tỉ đồng.

Ghi nhận phản ánh từ NLĐ và NSDLĐ cho thấy, NLĐ và NSDLĐ trên địa bàn tỉnh đánh giá cao gói hỗ trợ kịp thời, đầy tính nhân văn của Quốc hội và Chính phủ, nhất là trong giai đoạn NLĐ và NSDLĐ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đặc biệt, gói hỗ trợ này được đơn giản tối đa về thủ tục hành chính, thời gian thực hiện. Nhờ có hệ thống dữ liệu tập trung, cơ quan BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện đã trực tiếp xử lý các thủ tục và hoàn tất việc giảm đóng vào Quỹ BHTN cho NSDLĐ. Số tiền hỗ trợ giúp NLĐ trang trải cuộc sống lúc khó khăn và NSDLĐ có thêm kinh phí duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục chuỗi cung ứng LĐ, qua đó thể hiện rõ tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHTN của Đảng và Nhà nước./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết