Tiếng Việt | English

13/10/2021 - 14:13

Tỉnh đoàn Long An triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Sáng 13/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, học tập Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn. Hội nghị kết nối với 15 điểm cầu cấp huyện, 150 điểm cầu cấp cơ sở và phát trực tuyến trên kênh Youtube Tuổi trẻ Long An với 1.129 cán bộ đoàn viên dự.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán triển khai, quán triệt nội dung tại Hội nghị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính

Đại biểu được giới thiệu về khái niệm, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và những giải pháp, cách làm hiệu quả để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ sở Đoàn. Đây là nội dung trọng tâm xuyên suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021) và triển khai, định hướng 4 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên” năm 2021.

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đều có sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động. Các tổ chức Đoàn đã chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện, phát động nhiều phong trào, khơi dậy tinh thần thi đua, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ.

Đồng chí đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục bám sát và thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hoạt động hàng tháng, hàng năm; góp phần xây dựng Đảng, tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT - XH; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

15 điểm cầu cấp huyện dự Hội nghị trực tuyến

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước trong mỗi cán bộ, đoàn viên, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Được biết, thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Đoàn Thanh niên cấp tỉnh sẽ tổ chức Hành trình “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường” thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt sẽ thăm hỏi và giao lưu với 1 cựu cán bộ lão thành cách mạng từng tham gia “Đoàn tàu không số”./.

Trà Long – Thanh Ngân

Chia sẻ bài viết