Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

HĐND huyện Cần Giuộc

Tổ chức kỳ họp bất thường

Ngày 28-1-2015, HĐND huyện Cần Giuộc tổ chức kỳ họp lần thứ 14 (kỳ họp bất thường), khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Văn Thiệp đến dự.

Cuộc họp nhằm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy. Tại cuộc họp, HĐND huyện thông qua tờ trình về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện để đại biểu HĐND tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 gồm ông Nguyễn Anh Dũng và ông Nguyễn Tuấn Thanh.

Kết quả bầu cử, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc, quyền Chủ tịch UBND huyện được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016.

K.Hoàng-P.Cảnh

Chia sẻ bài viết