Tiếng Việt | English

Hướng dẫn mới nhất về sàng lọc, phân luồng người nghi nhiễm SARS-CoV-2

Người có dấu hiệu nghi nhiễm SARS-CoV-2 cần được sàng lọc, phát hiện sớm để tránh lây nhiễm và làm tăng nặng tình trạng bệnh khác, đặc biệt người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực.