Tiếng Việt | English

23/11/2022 - 17:50

Toàn quốc có 5.813 điểm cấp cơ sở xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  

Chiều 23/11, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2022; triển khai, thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2022, toàn quốc có 5.813 điểm cấp cơ sở xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày hội TDBVANTQ. Các địa phương tổ chức ngày hội tại nhiều địa điểm như trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư,… qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với phong trào TDBVANTQ.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong năm qua, lực lượng công an trong toàn quốc chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ cùng cấp chỉ đạo và tổ chức Ngày hội TDBVANTQ đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị, địa phương đã có sáng tạo trong tổ chức ngày hội với sự đổi mới về nội dung, hình thức, phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Bên cạnh đó, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ Công an triển khai kế hoạch thực hiện chương trình Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Bộ Công an đã phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể của công an các đơn vị trực thuộc Bộ, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào TDBVANTQ ở địa phương, phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền, khu vực cụ thể.

Cũng tại hội nghị, Bộ Công an triển khai kế hoạch xây dựng thí điểm công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023 nhằm tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của công an phường; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an; tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân ở địa bàn cơ sở.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, để phong trào TDBVANTQ tiếp tục lan tỏa sâu, rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục lãnh, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục nhằm huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, trong đó lực lượng công an là nòng cốt.

Song song đó, Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị công an các đơn vị trực thuộc cần bám sát các nhiệm vụ đã được phân công tại kế hoạch thực hiện chương trình Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, công an các đơn vị cũng cần phối hợp các cấp chính quyền tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị để xây dựng công an các phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, 27 tập thể và 22 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong tham mưu, chỉ đạo tổ chức Ngày hội TDBVANTQ năm 2022./.

Bùi Tùng - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết