Tiếng Việt | English

27/10/2016 - 20:46

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta

Chiều 27/10, tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta.

Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu sang thăm và dự Hội thảo lý luận lần thứ tư giữa hai Đảng với chủ đề “Hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm Lào, kinh nghiệm Việt Nam”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu cao cấp Đảng ta
Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Lào và dự Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng trên cương vị mới; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Lào giành được qua 30 năm đổi mới, chúc mừng Lào đã hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2016; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và đồng chí Trương Thị Mai
Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.

Đồng chí Trương Thị Mai đã thông báo với đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít khái quát về tình hình Việt Nam gần đây; khẳng định Cuộc Hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa hai Đảng sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hội nhập quốc tế của hai nước trong công cuộc đổi mới. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với Đảng Nhân dân Cách Lào, tăng cường trao đổi thông tin lý luận, chia sẽ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hội nhập quốc tế, giúp đỡ lẫn nhau để cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trương Thị Mai dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm và tham dự Hội thảo Lý luận lần thứ tư giữa hai Đảng thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam; chúc mừng đồng chí Trương Thị Mai đã được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và được cử giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít đã thông báo với Đoàn một số nét về tình hình Lào gần đây; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, khẳng định công tác lý luận có vai trò hết sức quan trọng đối với hai Đảng và việc tổ chức hội thảo lý luận giữa hai Đảng là rất bổ ích, thiết thực, là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm, bổ sung và làm phong phú thêm kho tàng lý luận của hai Đảng về hội nhập quốc tế trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào; mong rằng hai bên tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi các chuyên đề và đề tài nghiên cứu mà hai bên cùng quan tâm để làm sáng tỏ những vấn đề cấp bách đã và đang đặt ra trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít trân trọng chuyển lời cám ơn và lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Cùng ngày, tại Thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Cuộc hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa Đảng ta với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Hội nhập quốc tế-Kinh nghiệm Lào, kinh nghiệm Việt Nam”.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-thị-phun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với mục tiêu củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, từ thực tiễn lãnh đạo hội nhập quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rút ra 5 bài học đó là: Bảo đảm sự thống nhất và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; tập hợp, phát huy sức mạnh của toàn dân và hệ thống chính trị trong quá trình hội nhập quốc tế; tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về hội nhập quốc tế; gắn kết chặt chẽ các nhiệm vụ trong hội nhập quốc tế, trong đó hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập các lĩnh vực khác từng bước được mở rộng; bám sát thực tiễn trong nước và quốc tế, đồng thời nắm bắt, dự báo chính xác, kịp thời những diễn biến mới của khu vực, quốc tế để xác định các mục tiêu, lộ trình, bước đi phù hợp, kiên trì các nguyên tắc và linh hoạt về sách lược; chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, sáng tạo tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương đúng đắn của Đảng về hội nhập quốc tế.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-thị-phun nêu rõ, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn kiên định và tăng cuờng vai trò lãnh đạo của đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; khẳng định Lào sẽ chủ động và tích cực tham gia hội nhập quốc tế để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X.

Từ thực tiễn lãnh đạo hội nhập quốc tế, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào rút ra 06 bài học kinh nghiệm đó là: Thực hiện đột phá tư duy lý luận về đổi mới công tác ngoại giao, mở rộng quan hệ hợp tác và hội nhập quốc tế, bảo đảm đường lối hội nhập quốc tế của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế đi đôi với bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước về cải cách hành chính, hoàn thiện và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thực thi các quy định pháp luật. Coi trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh; coi trọng tổng kết thực tiễn về hội nhập quốc tế./.

Mỹ Bình/VOV-Vientiane 

Chia sẻ bài viết