Tiếng Việt | English

20/11/2020 - 17:01

Tổng kết 5 thực hiện đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

Ngày 20/11, UBND tỉnh Long An tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), Đề án mua sắm công cụ hỗ trợ (CCHT); 10 năm thực hiện đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) xã, phường, thị trấn có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thanh Hải,.

5 năm qua, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh được xây dựng đều khắp ở 188 xã, phường, thị trấn, chất lượng ngày càng nâng cao. Tỷ lệ xây dựng DQTV đạt 1,52% so với dân số (đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch). Lực lượng DQTV phối hợp tốt với các ngành liên quan làm tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự xã hội ở cơ sở, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành việc mua sắm CCHT, đáp ứng được nhu cầu công tác; việc sử dụng, bảo quản các công cụ cũng được thực hiện tốt. Công tác đào tạo cán bộ quân sự BCHQS xã, thị trấn  có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở trong 10 năm qua đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn công tác hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hóa yêu cầu, trong thời gian tới, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức, xây dựng lực lượng DQTV; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ quân sự để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đủ sức tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 23 tập thể và 36 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Đề án xây dựng lực lượng DQTV, Đề án mua sắm CCHT và 10 năm thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự BCHQS xã, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết