Tiếng Việt | English

19/01/2021 - 14:47

Tổng kết các Chiến lược, Đề án về thanh niên, trí thức trẻ

Sáng 19/01, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình chủ trì và Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Lê Vĩnh Tân tham gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, những năm qua, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương tổ chức triển khai Chiến lược và các Đề án đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, sau 10 năm thực hiện Chiến lược, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của thanh niên và trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả tổng hợp báo cáo thực hiện Chiến lược của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, về cơ bản, các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. 100% bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên.

Tính đến tháng 12/2020, tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên của cả nước có 13.242 người. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 41 người; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 13.201 người. Tỷ lệ trí thức trẻ chiếm lĩnh các đỉnh cao khoa học, công nghệ ngày càng gia tăng; sự tham gia của thanh niên vào đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ngày càng được tăng cường. Thanh niên ngày càng nhận thức sâu sắc rõ ràng hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ với đất nước, với bản thân.

Về đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020, đã có 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã thuộc 42 tỉnh trong phạm vi đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực. Từ đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được phát triển cả số lượng và chất lượng.

Bộ Nội vụ đã phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý biên soạn Bộ tài liệu gồm những nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, hành chính nhà nước và quản lý nhà nước; một số kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ, công chức trẻ ở xã đã từng bước trẻ hóa và nâng cao trình độ về các mặt của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Kết quả của đề án đã  góp phần quan trọng vào việc sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của Chính phủ, giúp người dân tin tưởng vào cán bộ, công chức trẻ và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính ở xã.

Đối với Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020, tính đến ngày 31/12/2014, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn đội viên Đề án của 34 tỉnh với tổng số 500 đội viên.

Sau 5 năm thực hiện, các đội viên đã phát huy được năng lực trên cương vị công tác và nhiệm vụ được giao, đề xuất xây dựng, triển khai các đề án phát triển KT - XH, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới cho nhân dân.

Các đội viên đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, nhanh chóng tiếp cận với công việc được phân công, chịu khó học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và phần lớn đội viên đều được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị tại trụ sở Chính phủ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, đến nay, công tác quản lý nhà nước về thanh niên đã cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với tổ chức đoàn thanh niên hoặc "khoán trắng" cho tổ chức đoàn thanh niên so với giai đoạn đầu thực hiện Chiến lược. Dấu ấn lớn nhất chính là Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Luật Thanh niên.

Ông nhấn mạnh năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển KT - XH của đất nước và đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đưa ra các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn vừa qua; Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên.

Việt Nam đang trong thời kỳ “dân số vàng” với hơn 23,68 triệu thanh niên, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị các cấp, các ngành phải tận dụng thời cơ này để định hướng, giáo dục thanh niên về đạo đức cách mạng, nhằm mục tiêu phát triển toàn diện thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết