Tiếng Việt | English

01/08/2020 - 17:17

TP.Tân An: Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I

Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ TP.Tân An, tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc thành công. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với tân Bí thư Thành ủy - Lê Công Đỉnh một số vấn đề trong nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Công Đỉnh cho biết trong nhiệm kỳ mới, thành phố xác định 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm

PV: Xin chúc mừng ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025! Xin ông cho biết những việc cần làm ngay sau ĐH?

Ông Lê Công Đỉnh: Sau ĐH, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê chuẩn các chức danh chủ chốt. Sau đó, chúng tôi tiếp tục tiến hành cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết (NQ) mà ĐH đề ra; nhanh chóng tiến hành các công việc để đưa NQ đi vào cuộc sống.

PV: Ông có thể cho biết các chương trình đột phá và các công trình trọng điểm ĐH đề ra?

Ông Lê Công Đỉnh: NQ của ĐH đề ra 2 chương trình đột phá: Chương trình phát huy mọi nguồn lực xây dựng và phát triển TP.Tân An cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại; chương trình giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định đời sống nhân dân trong vùng ảnh hưởng để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh và các dự án phát triển KT-XH của TP.Tân An.

Một trong 3 công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ mới hoàn thành Công viên phường 2, giai đoạn 2

ĐH cũng xác định 3 công trình trọng điểm: Xây dựng kè sông Bảo Định đoạn từ cống Bảo Định đến cống kênh Vành đai; thực hiện hoàn thành Công viên phường 2 giai đoạn 2; hệ thống thoát nước chống ngập trong khu vực nội thành.

PV: Những nhiệm vụ và các giải pháp cần thực hiện, thưa ông?

Ông Lê Công Đỉnh: ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI với mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của thành phố để phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng phát triển khu vực công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, tiến tới được công nhận đạt đô thị loại I trước năm 2030.

Theo đó, thành phố tập trung phát triển kinh tế, đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng phát triển khu vực công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung huy động nguồn lực, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững; quan tâm thực hiện các công trình điểm nhấn đô thị Tân An.

TP.Tân An phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 (trong ảnh: Một góc TP.Tân An)

Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ số 70-NQ/TU, ngày 12/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng thời, thực hiện nâng chất các tiêu chí đô thị loại II, đầu tư xây dựng cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, tiến tới được công nhận đạt đô thị loại I trước năm 2030.

Ngoài ra, thành phố tập trung cho công tác văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh và nội chính; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,…

PV: Xin cảm ơn ông./.

Thanh Nga (thực hiện)

Chia sẻ bài viết