Tiếng Việt | English

15/09/2015 - 14:30

TP.Tân An tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”

Chiều ngày 14-9-2015, UBND TP.Tân An, tỉnh Long An tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2010-2015.

5 năm qua, công tác “Dân vận khéo” đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng an ninh; góp phần đáng kể đối với công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Trong quá trình thực hiện đã có nhiều mô hình được xây dựng như: Mô hình tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị - phường 3, mô hình vãng gia - phường 6, mô hình không có người sinh con thứ 3 trở lên - phường Tân Khánh.
“Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Hiện nay, TP.Tân An có 2 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Bình Tâm và An Vĩnh Ngãi.

Dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 20 tập thể, 29 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015./.

CTV Lê Quang

Chia sẻ bài viết