Tiếng Việt | English

15/10/2015 - 16:17

Trà Vinh đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Đảng bộ tỉnh xác định phương hướng để tạo chuyển biến về cơ cấu kinh tế

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 344 đại biểu được triệu tập đại diện cho gần 39.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X

Với chủ đề “Tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới; phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL” Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó tập trung thực hiện 3 bước đột phá chiến lược quan trọng, đó là: Hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Bộ Chính trị biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, phân tích làm rõ nguyên nhân để xác định phương hướng và nhiệm vụ 5 năm tới, tạo bước chuyển biến về cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và mang tính bền vững của nền kinh tế; phát triển nông - lâm nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng đào tạo nghề giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc. Quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ dân tộc Khmer; phát huy vai trò, uy tín của những người có đạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội

Về công tác xây dựng Đảng cần thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực. Cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo: “Với lợi thế đã được Chính phủ quy hoạch chung, xây dựng khu kinh tế Định An - một trong những khu kinh tế trọng điểm của cả nước, Trà Vinh cần tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển trọng tâm kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ với bước đi phù hợp. Trong đó cần phát triển công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và sản phẩm công nghiệp công nghệ cao; chú trọng các ngành, lĩnh vực có tiềm năng lợi thế như điện, chế biến nông, thủy sản, đóng, sửa chữa tàu thuyền, công nghiệp hỗ trợ…”./.

Hữu Trãi - Sa Oanh/VOV - ĐBSCL 

Chia sẻ bài viết