Tiếng Việt | English

22/02/2021 - 18:10

Trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước

Những ngày này, các địa phương trong tỉnh Long An tích cực thực hiện các khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Chuẩn bị chu đáo cho việc xét tuyển công dân nhập ngũ, các địa phương chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các bước tuyển chọn theo đúng quy trình.

Công tác tuyển quân luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Những năm qua, các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức ở địa phương đã phối hợp làm tốt công tác tuyển quân, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm. Long An là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân, từ khâu lựa chọn những thanh niên (TN) ưu tú đến việc giao, nhận quân, huấn luyện chiến sĩ mới.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, tất cả nam TN trong độ tuổi quy định, nếu có đủ điều kiện về sức khỏe và phẩm chất đạo đức thì đều có thể tham gia nhập ngũ. Thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của mỗi TN. Trong thời bình cũng như thời chiến, việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ rất quan trọng của mỗi công dân, nhất là đối với TN. Sau thời gian được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, TN trưởng thành hơn, được rèn luyện cả về bản lĩnh chính trị, thể chất, đạo đức, thức kỷ luật. Môi trường quân đội còn tôi luyện cho TN sự tự giác, ý thức chấp hành kỷ luật, biết quan tâm, sẻ chia với mọi người.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ, tiếp nối truyền thống yêu nước, thời gian qua, nhiều TN dù đã có việc làm, thu nhập ổn định nhưng vẫn tình nguyện nhập ngũ. Qua đó, góp phần lan tỏa những nghĩa cử đẹp, trách nhiệm của TN đối với Tổ quốc. Tuy nhiên, vẫn còn một vài TN chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc nên thường “trốn” nghĩa vụ quân sự, ngại phải học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội.

Trách nhiệm và niềm tự hào của TN trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã viết nên những trang sử vàng, tạo nên truyền thống tốt đẹp của TN Việt Nam./.

Nguyên Vũ

Chia sẻ bài viết