Tiếng Việt | English

17/01/2022 - 19:27

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc tết Ban Tuyên giáo Tỉnh Tỉnh ủy và làm việc với Tỉnh ủy Long An

Chiều 17/01, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đến thăm, chúc tết Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và làm việc với Tỉnh ủy Long An. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán tiếp đoàn.

Báo cáo với đoàn công tác, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán khẳng định, năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19 nhưng ngành Tuyên giáo tỉnh đã có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương cũng như của địa phương. Đặc biệt, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh được ngành Tuyên giáo tuyên truyền đậm nét tạo đồng thuận cao trong nhân dân góp phần không nhỏ cùng toàn tỉnh sớm kiểm soát dịch bệnh, trở lại trạng thái bình thường mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc tết Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đến thăm, chúc tết Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng năm mới đến đội ngũ làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh. Ông cũng đánh giá tỉnh Long An là một trong số các địa phương thực hiện rất tốt công tác Tuyên giáo, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, tỉnh Long An là một trong những địa phương vùng tâm dịch, chịu ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19 nhưng đã sớm vượt qua và trở lại khôi phục sản xuất sớm nhất. Thành công đó có sự đóng góp rất lớn của công tác tuyên giáo.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bên cạnh đó, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục đổi mới thông tin tuyên truyền, trong đó phát huy mối quan hệ phối hợp giữa công tác tuyên giáo, dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, những vấn đề nóng phát sinh ngay từ cơ sở, tạo đồng thuận trong xã hội, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được báo cáo với đoàn một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh của tỉnh

Sau khi thăm, chúc tết Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa có cuộc làm việc với Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được thông tin đến Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Theo đó năm 2021, tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh đạt 1,02%. Tổng thu ngân sách nhà nước trong năm đạt 18.800 tỉ đồng. Hơn 96% các doanh nghiệp đã phục hồi hoạt động sản xuất ngay khi tình hình dịch dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát và đến nay 100% doanh nghiệp đã trở lại sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được

Trước những kết quả mà tỉnh Long An đã đạt trong thời vừa qua, nhất là khi tỉnh đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã đạt trong thời gian qua. Ông khẳng định, tỉnh Long An đã có nhiều cách làm sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong công tác phòng, chống dịch cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2022, năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, do đó, tỉnh Long An cần phát huy lợi thế, tiềm năng để phát triển nhằm hoàn thành mức cao nhất Nghị quyết của nhiệm kỳ./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết