Tiếng Việt | English

22/11/2021 - 10:17

Từ nay đến 2025, Long An phấn đấu bồi thường, giải phóng mặt bằng 4.000ha đất để phát triển kinh tế, xã hội

Tỉnh ủy Long An vừa ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Bồi thường giải phóng mặt bằng được tỉnh Long An quan tâm thực hiện

Nghị quyết đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 sẽ giải quyết dứt điểm các dự án bồi thường còn tồn đọng; phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 4.000ha đất để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung các dự án trọng điểm, đột phá, các dự án tạo quỹ đất sạch và phát triển khu công nghiệp, khu đô thị mới.

Mặt khác, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng tối thiểu 5.000ha đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy là bảo đảm hài hòa lợi ích giữa  nhà nước, người dân và nhà đầu tư; người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”./.

Đức

Chia sẻ bài viết