Tiếng Việt | English

06/09/2022 - 14:25

Tuổi trẻ Tân Thạnh xung kích, sáng tạo

Phát huy vai trò lực lượng xung kích, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Huyện đoàn Tân Thạnh, tỉnh Long An triển khai sâu, rộng, đổi mới các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành; làm tốt công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng Đoàn vững mạnh; tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên (TN); tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các phong trào hành động cách mạng của đoàn viên, thanh niên đóng góp vào quá trình phát triển KT-XH của huyện

Ba phong trào hành động cách mạng được triển khai rộng rãi đã phát huy sức trẻ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, TN, đóng góp vào quá trình phát triển KT-XH của huyện. Phong trào TN tình nguyện tiếp tục ghi dấu ấn về hình ảnh người TN thời đại mới trong xã hội, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới và phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức Đoàn các cấp tổ chức các hoạt động: Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, trồng hơn 35.000 cây xanh; vận động xây dựng 5 cầu giao thông nông thôn trị giá trên 3 tỉ đồng, tặng 2 nhà khăn quàng đỏ cho học sinh, 2 nhà nhân ái cho TN, 1 nhà đội viên;...

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo bước đầu đạt những kết quả nhất định trên các lĩnh vực. Nhiệm kỳ qua, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện phát động rộng rãi phong trào Sáng tạo trẻ, Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng, qua đó, có những ý tưởng sáng tạo được khen thưởng và áp dụng vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh.

Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc đã khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của TN. Tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục phối hợp xây dựng và duy trì hoạt động các đội TN phản ứng nhanh phòng, chống tội phạm; tham gia các mô hình: Cổng rào phòng, chống tội phạm, Camera phòng, chống tội phạm, Bến đò ngang an toàn; thành lập các đội hình xung kích đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng, chống HIV/AIDS,... trong TN được triển khai thường xuyên.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Tân Thạnh với “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” đã được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu KT-XH của huyện./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết