Tiếng Việt | English

18/09/2015 - 15:26

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Long An lần thứ IV-2015

Tuyên dương 15 tập thể và 382 cá nhân


Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trần Thị Hà trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi TĐYN

Ngày 18-9-2015, UBND tỉnh Long An tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (ĐHTĐYN) lần thứ IV-năm 2015.

Đến dự có Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương,Thứ trưởng Bộ Nội vụ -Trần Thị Hà; Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ - Dương Quốc Xuân; Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm; Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Võ Lê Tuấn; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại biểu Ban thi đua khen thưởng TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang và An Giang; lãnh đạo 15 huyện, thị xã, thành phố cùng 397 điển hình tiên tiến (15 tập thể, 382 cá nhân).

Những năm qua, phong trào thi đua phát triển kinh tế đã được các địa phương, đơn vị trong tỉnh quan tâm phát động với nhiều loại hình phong phú, đa dạng; nội dung thi đua sát với thực tiễn, việc biểu dương, khen thưởng kịp thời, chủ trương, chính sách thông thoáng, môi trường đầu tư hấp dẫn nên đã phát huy tốt nội lực và tính chủ động sáng tạo trong các thành phần kinh tế. Các cấp, các ngành đã phát động nhiều phong trào thi đua để tăng nguồn thu cho ngân sách. Với mức tăng trưởng khá, bình quân đạt 12,5%. Tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách đạt 10,7%.

Tiêu biểu trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với nhiều phong trào thi đua nghiên cứu, thực hiện các mô hình “trồng lúa sinh thái”; thi đua thực hiện chương trình xây dựng “cánh đồng lớn” trồng lúa có năng suất, chất lượng cao; chuyển giao khoa học-kỹ thuật, sản xuất rau an toàn đạt chứng nhận VietGAP mang lại hiệu quả.

Trong đó, phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” là phong trào chủ đạo, đã huy động trên 5.109 tỉ đồng để xây dựng, nâng số xã đạt chuẩn trong toàn tỉnh lên 29 xã. Từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân (ND) điển hình hiến đất làm đường, thủy lợi.


Thừa lệnh của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy-Nguyễn Nam Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh-Đặng Văn Xướng truy tặng, trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 4 tập thể, cá nhân

Lĩnh vực văn hóa-xã hội ngày càng được quan tâm. Công tác giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng, người nghèo dần được cải thiện. Đặc biệt, tỉnh xây dựng thành công huyện Cần Đước trở thành huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh.

Duy trì và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình trong Học tập và làm theo gương Bác. Nhiều cá nhân, tổ chức, tôn giáo đã học theo Bác đóng góp tích cực cho công tác từ thiện xã hội. Nhiệm vụ quốc phòng-an ninh được duy trì, giữ vững. Lĩnh vực này cũng xuất hiện nhiều mô hình hay, cá nhân điển hình, góp phần đảm bảo công tác quân sự-quốc phòng địa phương, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,...

 

Các tập thể trong phong trào TĐYN nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Chủ tịch nước đã truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 4 tập thể, cá nhân; 7 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐYN năm 2014; 10 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong lao động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 15 tập thể, 382 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐYN giai đoạn 2010-2015. Có 15 cá nhân dự ĐH TĐYN toàn quốc lần thứ IX.

Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trần Thị Hà ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phấn đấu của tỉnh trong phong trào TĐYN. Bà đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng TĐYN của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đồng thời tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ nhu cầu phát triển tỉnh nhà./.

Hùng Dũng-Thanh Nga

Chia sẻ bài viết