Tiếng Việt | English

06/10/2020 - 10:08

Tỷ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo ngày càng tăng trong nhiệm kỳ 2016-2020

Phụ nữ tham gia các quản lý, lãnh đạo trong lĩnh vực chính trị ngày càng tăng, nhiều người giữ vị trí chủ chốt. Tuy nhiên tỷ lệ vẫn chưa đạt chỉ tiêu phấn đấu.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết