Tiếng Việt | English

17/05/2021 - 09:31

UBND T.P Tân An: Vận hành hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP.Tân An có thể phản ánh, kiến nghị qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời phản ánh của UBND TP.Tân An

Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP.Tân An có thể phản ánh, kiến nghị qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời phản ánh của UBND TP.Tân An

UBND TP.Tân An vừa chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp (DN).

Theo đó, việc tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức bằng 2 phương thức: Tiếp nhận qua ứng dụng trên thiết bị di động: Tân An Pakn và qua địa chỉ trang website: http://pakn.tanan.longan.gov.vn.

UBND TP.Tân An yêu cầu các phòng, ban thành phố, các đơn vị liên quan và UBND xã, phường tổ chức phổ biến, quán triệt các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức đơn vị nghiêm túc sử dụng, khai thác hiệu quả các chức năng của hệ thống; tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân và DN để nâng cao hiệu quả hệ thống và thực hiện tốt việc hướng dẫn cho người dân, DN tham gia sử dụng các chức năng để gửi phản ánh các thông tin trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội: Trật tự đô thị; trật tự xây dựng; trật tự, an toàn giao thông;  lĩnh vực quảng cáo; lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các vấn đề khác, nhằm giúp chính quyền TP.Tân An nhanh chóng tiếp cận và xử lý theo quy định. Đồng thời, các đơn vị chủ động phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền để người dân, DN biết và tham gia sử dụng.

Viễn thông Long An sẽ phối hợp, hỗ trợ UBND TP.Tân An bảo đảm vận hành thông suốt Hệ thống Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và DN trực tuyến 24/24 giờ hàng ngày; đồng thời, phối hợp thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và DN biết và sử dụng các chức năng của hệ thống này.

UBND TP.Tân An giao Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố chủ trì theo dõi quá trình sử dụng hệ thống; bảo đảm cung cấp đầy đủ tài khoản truy cập cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, DN biết và tham gia tương tác với cơ quan nhà nước thông qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển xử lý và theo dõi kết quả xử lý của phòng, ban thành phố, UBND xã, phường đối với các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, DN;.../.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết