Tiếng Việt | English

30/07/2021 - 09:59

UBND tỉnh Long An công bố quyết định về công tác cán bộ

Sáng 30/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm chủ trì công bố quyết định về công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm trao các quyết định về công tác cán bộ

Theo đó, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Tân Thuấn được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/8/2021.

Đồng thời, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/8/2021 đối với 3 đồng chí. Trong đó, Trưởng Phòng nghiệp vụ 2 thuộc Thanh tra tỉnh - Nguyễn Văn Lâm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng phòng quản lý Giá – Công sản thuộc Sở Tài chính - Lê Thị Hồng Gấm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Nguyễn Minh Hải giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của các đồng chí vừa được bổ nhiệm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Đồng thời, ông mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao,…/.

Hoài An

Chia sẻ bài viết