Tiếng Việt | English

10/07/2019 - 11:43

UBND tỉnh Long An làm việc với Công ty Nam Kim về kiện toàn hệ thống hợp tác xã

Sáng 10/7, UBND tỉnh Long An và Công ty TNHH MTV Tư vấn Nam Kim (Công ty Nam Kim) có cuộc làm việc về kiện toàn hệ thống hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan cùng đại diện một số hợp tác xã tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út ghi nhận những đề xuất của công ty và sẽ xem xét để có quyết định cụ thể

Đại diện Công ty Nam Kim đề xuất, giới thiệu về kế hoạch hỗ trợ triển khai các giải pháp để kiện toàn hệ thống hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, 3 giải pháp chính gồm thiết lập hệ thống đầu ra cho sản xuất của các hợp tác xã; thiết lập kế hoạch bảo hiểm khép kín kế hoạch sản xuất của hệ thống hợp tác xã và thiết lập kế hoạch đầu tư.

Theo đó, mục tiêu chung cùng hợp tác là đại đa số nông dân sản xuất nông nghiệp sẽ được tổ chức sản xuất dưới hình thức “Hợp tác xã cao cấp với tiêu chuẩn là được bảo hiểm khép kín quá trình sản xuất”.

Đại diện Công ty Nam Kim trình bày ý tưởng, kế hoạch tư vấn về kiện toàn hệ thống hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út ghi nhận những đề xuất, giải pháp tư vấn của Công ty Nam Kim. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét về hiệu quả, tính khả thi cũng như sự phù hợp của kế hoạch với tình hình thực tế của địa phương; trên cơ sở đó, sẽ có những quyết định cụ thể đối với mong muốn hợp tác của công ty đối với tỉnh Long An./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết