Tiếng Việt | English

Cảm ơn 'thiên thần áo trắng' Bắc Giang

Cập nhật 03-10-2021

Vì mệnh lệnh từ trái tim, đoàn cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đã sẵn sàng gác lại việc riêng, tạm biệt gia đình, người thân để lên đường đến với miền Nam ruột thịt. Hành trang mà những thiên thần áo trắng từ Bắc Giang mang theo là những trái tim ấm nồng, tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng chung tay cùng Long An đẩy lùi dịch bệnh.
Chia sẻ video