Tiếng Việt | English

Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc tại Long An

Cập nhật 10-07-2020

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Long An và cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời, bà yêu cầu tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là chuẩn bị thật tốt cho đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chia sẻ video