Tiếng Việt | English

Chuyển đổi số: Cơ hội chuyển mình cho kinh tế tập thể

Cập nhật 22-09-2022

Chuyển đổi số đang là thách thức, nhưng cũng là động lực để các hợp tác xã (HTX) phát triển, bước ra khỏi “vỏ” tự ti, thụ động. Hơn 02 năm hoành hành, dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Không riêng gì doanh nghiệp, các HTX cũng là “nạn nhân” phải gánh chịu hậu quả nặng nề, bởi “thể trạng” và “sức đề kháng” yếu. Để thích nghi với khó khăn chung, nhất là giai đoạn phục hồi trong bình thường mới hiện nay, các HTX phải tìm cách tồn tại. Trong đó, chuyển đổi số được xác định là xu hướng tất yếu để các HTX nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.

Chia sẻ video
Từ khóa
tân an